به «کلینک ارتوپدی فنی شیرین ( اندام مصنوعی ، پای مصنوعی ، دست مصنوعی )» خوش آمدید

    کلینیک ارتوپد فنی شیرین با هدف ارائه خدمات پروتز (دست مصنوعی و پای مصنوعی) تاسیس شد. در این کلینیک توانمندی ساخت انواع دست و پای مصنوعی با جدیدترین قطعات و مطابق با تکنولوژی روز امکان پذیر است.