به «کلینک ارتوپدی فنی شیرین» خوش آمدید

    کلینک ارتوپدی فنی شیرین با هدف ارائه خدمات پروتز (دست و پای مصنوعی) تاسیس شد. در این کلینک توانمندی ساخت انواع دست و پای مصنوعی با جدیدترین قطعات و مطابق با تکنولوژی روز امکان پذیر است.