گواهینامه ها

  حسين شيرين با عضويت خود در انجمن علمي ارتز و پروتز ايران و انجمن بين المللي ارتز و پروتز سعي دارد تا علاوه بر حفظ ارتباط خود با جامعه علمي و به روز نگه داشتن معلومات خود، دانش و تجربه خود را به سايرين منتقل نمايد.
  او همچنان که در عرصه آموزش ساخت پروتز به دانشجويان و علاقمندان فعاليت دارد با شرکت در کارگاه هاي مختلف سعي دارد تا توانمندي علمي و مهارتي خود را به روز نگه دارد و از اين طريق با جديدترين روش هاي روز ساخت پروتز به فعاليت ادامه دهد.
  تاکنون شيرين در کارگاه هاي مختلفي شرکت کرده است که در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود:
  • دوره ساخت پروتزهاي زير زانو، بالاي زانو و لگن، 1980 لغايت 1984، زير نظر کارشناسان شرکت اتوبوک
  • کارگاه دو هفته اي ساخت پروتز زير و بالاي آرنج و ساخت پروتز بالاي زانو، 2001، شرکت اتوبوک از آلمان
  • کارگاه پنج روزه تنظيم مفاصل زانو و قطعات آن، 2006، شرکت ميدي
  • کارگاه دو روزه بيومکانيک پروتز زير زانو، 2006
  • دوره آموزشي ساخت پروتز، 2008، شرکت بلچفورد، انگلستان
  • کارگاه دو روز ساخت پروتز بالاي آرنج ، 2002، شرکت RSL STEEPER
  • کارگاه چهار روزه ساخت پروتز زير زانو با لاينر سيليکوني و ارتوژل، 2000، شرکت اتوبوک، آلمان
  • کارگاه ساخت پروز زير زانو، 2005، شرکت اوسر
  • کارگاه ساخت پروتز اندام تحتاني، 2005، شرکت ايندوليت، انگلستان
  • کارگاه فيتينگ پروتز، 2009، شرکت ته لين، تايوان
  • کارگاه ساخت پروتز بالاي زانو، 2009، شرکت اشتريفيندر، آلمان
  • کارگاه آموزشي پروتز مايوالکتريک بالاي آرنج، شرکت RSL STEEPER، انگلستان
  • کارگاه آموزش سيستم آيسروس، 1996، شرکت گومد، آلمان
  • کارگاه مفاصل پيشرفته زانوي پروتز، 1384، پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
  • کارگاه کارشناسان دارو و تجهيزات پزشکي، 1384، هفتمين همايش کشوري ارتز و پروتز، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
  • کارگاه راديولوژي باليني، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
  • کارگاه ساخت پروتز اندام فوقاني، 1387، شرکت بلچفورد، انگلستان
  • کارگاه ساخت پروتز اندام تحتاني، 1388، شرکت اوسر
  • کارگاه ساخت پروتز مايوالکتريک 2000، شرکت اتوبوک، آلمان
  • کارگاه درمان صدمات ناشي از مين، 2004، پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
  • کارگاه آموزشی نصب و تعمیر مفاصلNabtesco  ،سال 1388، مرکز ارتز و پروتز کوثر
  • Endolite Pruduct Training Seminar in Tehran, Iran on Tuesday 18th October 2016
  • Participated on seminar for LAPOC System Leg 20-21 June 2011