درباره مدير و مسئول فني

  در سال 1359، همزمان با افزایش مصدومان جنگ تحمیلی و نیاز به ساخت اندام مصنوعی برای آسیب دیدگان جنگ، با گذراندن یک دوره چهارساله ساخت پروتز زیر نظر اساتید آلمانی در بنیاد شهید و اخذ گواهینامه ساخت پروتز به امر خدمت رسانی و ساخت پروتز محترم مشغول شدم.
  در سال 1362 مسئول فنی و مسئول کلینک اعضای مصنوعی بنیاد شهید شده و در کنار فعالیت به عنوان کارشناس پروتز به همکاران این مرکز نیز آموزش می دادم.
  در سال 1362-1363 و 1366-1367 از سوی دانشکده علوم توانبخشی ایران برای آموزش دانشجویان رشته اعضای مصنوعی دعوت به همکاری شدم.
  از سال 1368 فعالیت خود را در بخش خصوصی با همکاری با کلینک های بلال ساوه ای و یکتا آغاز کردم.
  در پژوهشکده بنیاد جانبازان در سالهای 1369 تا 1375 مسئول فنی و مسئول کلینک ساخت اندام مصنوعی بودم. هم اکنون به عنوان کارشناس اعضای مصنوعی در ساخت پروتز و آموزش ساخت پروتز به دانشجویان فعالیت دارم.
  طی 36 سال فعالیت در حوزه ساخت انواع پروتز مکانیکی، الکترونیکی، هیدرولیکی، سیلیکونی و غیره با بهره گیری از تکنیک های روز دنیا و استفاده از بهترین قطعات  توانستم رضایت و اعتماد مددجویان، خانواده آنها و پزشکان را جلب نمایم. هم اکنون او با اخذ مجوز تاسیس کلینک ارتوپدی فنی شیرین از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کنار فعالیت در بخش دولتی برای مددجویان و مراجعین پروتز می سازم.