آموزش راه رفتن با پای مصنوعی و استفاده از دست مصنوعی

    کلینیک ارتوپدی فنی شیرین حساسیت و تمرکز زیادی روی آموزش گیت (راه رفتن) با پای مصنوعی و استفاده از دست مصنوعی پس از مراحل ساخت را دارد. چون ساخت و تحویل پروتز به مددجو بخشی از پروسه کار کارشناس ارتوپدی فنی است علی الخصوص مددجویانی که تجربه داشتن اولین پروتز خود را دارند چون با یک بار زمین خوردن و ایجاد خاطره بد احتمال استفاده از پروتز برای ایشان سخت و طولانی می شود لذا آموزش و تمرین گیت (راه رفتن) تحت نظر کارشناس ارتوپدی فنی یا کارشناس فیزیوتراپ الزامی و حائز اهمیت می باشد.

    مشاهده فیلم آموزش گیت و فیلم های بیشتر در اینستاگرام ( hossein_shirin1338 )