مشکلات استفاده از لاینرها

    تعرق استمپ در لاینر افزایش می یابد به خصوص اگر بین استمپ و لاینر فضای خالی وجود داشته باشد و یا مددجو در مناطق گرم و مرطوب اسکان داشته باشد که این مشکل ظرف مدت 1 تا 2 ماه بر طرف خواهد شد.
    ایجاد محدودیت حرکتی در خم کردن زانو بیش از 90 درجه مشکل دیگر استفاده از لاینر است که  به علت چین خوردن لاینر در ناحیه پشت زانو و عدم وجود هر گونه جابجایی بین استامپ و سوکت به علت وجود قفل و یا رینگ seal-in به خصوص در لاینرهایی با ضخامت 6 میلیمتر بیشتر دیده می شود.
    در نهایت باید اضافه کرد که هزینه طراحی و ساخت پروتز با لاینر بالاست.