قالبگیری پای مصنوعی زیر زانو با لاینر سیلیکونی

    در این مجموعه تصاویر مراحل قالبگیری پروتز زیر زانو با لاینر سیلیکونی به نمایش گذاشته شده است. شما می توانید متن مربوط به نحوه قالبگیری را با مراجعه به بخش مطالب آموزشی، نحوه قالبگیری پروتز زیر زانو با لاینر سیلیکونی مطالعه نمایید.