دست مصنوعی برای قطع از ناحیه مفصل شانه

    در مواردی که کمتر رایج است ممکن است دست از ناحیه شانه یا کتف قطع شود. علل این نوع قطع عضو معمولا وجود غده های سرطانی می باشد و در موارد نیز ممکن است در اثر تصادف یا انفجار  به علت خورد شدگی بخشی از کتف و مفصل شانه جراح اقدام به قطع عضو از این ناحیه نماید.
    در این حالت برای فرد ممکن است با در نظر گرفتن شرایط مختلف مانند نوع کار مددجو، توانایی و قدرت عضلانی، امکانات مالی و غیره پروتز مکانیکی یا الکترونیکی یا ترکیب از هر دو ساخته شود.
    در این سطح قطع عضو معمولا فرد از دست در صورتی که دست قالب نباشد برای فعالیت هایی مانند گرفتن دو دستی استفاده می کند لذا در این حالت برخی از مددجویان دست زیبایی یا پاسیو را به دست عملکردی و فعال ترجیح می دهند.
    در پروتزهای این سطح معمولا از روش های مختلف برای تعلیق پروتز و نگاه داشتن آن در سر جای خود استفاده می شود که از این میان می توان به استفاده از بانداژ اشاره کرد.