دست مصنوعي قطع بالاي آرنج

    در مواردی که دست از ناحیه آرنج به بالا قطع شده باشد پروتز بالای آرنج برای فرد ساخته می شود. این پروتز های ممکن است زیبایی و غیر عملکردی یا عملکردی و فعال باشند. در نوع زیبایی دست هیچ حرکتی ندارد و تنها عملکرد آن کمک به انجام گرفتن اشیاء با دو دست است. این نوع پروتزها در ناحیه آرنج و مفصل شانه می توانند مفصل داشته باشند تا با استفاده از دست مقابل وضعیت آن در حالت های مختلف تنظیم شود.
    پروتزهای دست عملکردی عمدتا دارای حرکت در ناحیه انگشنان، مچ دست ، آرنج و شانه هستند. نیروی محرکه حرکت در این پروتزها ممکن است از حرکت سایر قسمت های بدن تامین شود یا با استفاده از باتری به حرکت اجزای آنها کمک شود.
    در نوع پیشرفته از نیروی عضلات باقیمانده برای ایجاد و تحریک حرکت در اجزا استفاده می شود.
    امروزه حتی پروتزهایی طراحی شده اند که با اعصاب دست متصل و مشابه دست سالم عمل می کنند که این نوع تکنولوژی هنوز در مرحله آزمایش است.