دست مصنوعی برای قطع از ناحیه کف دست و انگشتان(پروتز زیبایی)

  به دلايل مختلف مانند حوادث ممکن است بخشي از انگشت يا تمامي انگشت، يک يا تمامي انگشتان از دست روند. در اين حالت براي حفظ ظاهر و زيبايي با استفاده از مواد خاصي مانند سيليکون سعي مي شود تا به بهترين شکل ممکن بخش هاي از دست رفته بازسازي شوند.
  براي اين کار از بخش باقيمانده دست قالبگيري مي شود و بخش هاي از دست رفته با توجه به دست مقابل بازسازي و ساخته مي شوند. در مرحله آخر نيز با استفاه از ناخن و سايه زدن و رنگ کردن تا حد ممکن مشابه دست سالم و رنگ پوست دست فرد، پروتز رنگ آميزي مي شود.
  براي مخفي کردن حد فاصل ها يا تعليق و نگه داشتن پروتز در جاي خود ممکن است از انگشتر، چسب و ... استفاده شود.

  امروزه تکنيک هاي جديدي براي اتصال پروتز به باقيمانده عضو وجود دارند که سبب مي شوند تا ديگر نياز به استفاده از چسب و ساير روش هاي تعليق پروتز نباشد. يکي از اين تکنيک ها کار گذاشتن پيچ هاي تيتانيوم است که در اين حالت با استفاده از عمل جراحي اين امر انجام و پروتز ساخته شده به اين پيچ ها، پيچ مي شوند.
  با توجه به اينکه اين نوع پروتزها زيبايي بوده و صرفا عملکردي مانند خم و راست شدن ندارند همواره تلاش شده تا پروتزهايي ساخته شوند که عملکرد هم داشته باشند.
  امروزه با استفاده از روش هايي مانند استفاده از تک انگشت و دست بايونيک اين امکان فراهم شده که علاوه بر زيبايي ظاهري انگشتان تک به تک بسته به نياز خم شوند.