تهیه قالب مثبت و اصلاح آن

    داخل قالب را توسط آب صابون ایزوله کرده و آنرا با گچ مجسمه سازی پر می کنیم. یک میله به طور عمود جهت بستن قالب به گیره داخل قالب در هنگام خشک شدن گچ در آن کار می-گذاریم. بعد پس از سفت شدن گچ مجسمه قالب مثبت برای اصلاحات طبق اندازه گیری ها آماده است. نقاطی که قبلا روی سلفون علامت گذاری شده بودند روی قالب پوزتیو کپی شده است فقط لازم است تا کمی با مداد کپی پر رنگ تر شوند.
    جهت اصلاح قالب پوزتیو ابتدا از نقاطی که باید وزن گیری کنیم توسط گچ ساب نیم گرد باربرداری می شود و قدر از ضخامت گچ در آن مکان ها کم می شود. این نقاط شامل ناحیه زیر کندیل داخلی، در قسمت خلفی قالب ناحیه مربوط به عضلات کاف یا پشت ساق پا، زیر پاتلا بین فضای بین مفصلی و کمی هم با احتیاط روی عضلات در فضای بین استخوان تیبیا و فیبولا می باشند. مقدار باربرداری با توجه به اندازه گیری های قبلی با کسر 3-0 درصد از اندازه ها می باشد. کاهش محیط از اولین اندازه گیری از زیر پاتلا شروع تا آخرین اندازه گیری به طرف دیستال استمپ ادامه می یابد. کمی هم باربرداری از بالای کندیل ها به خصوص کندیل داخلی جهت تعلیق بهتر پروتز روی استمپ انجام می شود. در صورت کوتاه بودن استمپ و عدم استفاده از شل رانی برای افزایش ثبات داخلی - خارجی زانو می توان از سیستم P.T.S  استفاده کرد و در آن دیواره های داخلی و  خارجی سوکت را قدری بلندتر در نظر گرفت. با توجه به اینکه در استامپ های کوتاه معمولا عقب زدگی زانو هم دیده می شود می توان در سیستم P.T.S دیواره قدامی را در سوکت سخت، به گونه ای طراحی کرد که بخش قدامی کشکک زانو یا استخوان پاتلا را در بر بگیرد همچنین با باربرداری از بالای پاتلا می توان مانع راست شدن کامل زانو و عقب زدگی زانو شد.
    مرحله بعدی اضافه کردن گچ به نقاط حساس و برجسته استخوانی از پیش تعیین شده می باشد. این نقاط شامل سر فیبولا در قسمت پروگزیمال، توبروزیته استخوان تیبیا، در صورت لزوم قسمت دیستال استمپ و تاندون ها در دو طرف در قسمت پوپلتئال میباشند. میزان اضافه کردن حدود 3-5 میلیمتر بسته به شدت استخوانی و برجسته بودن محل بر روی استامپ مددجو می باشد. لازم ذکر است باربرداری از روی قالب پوزتیو به ماهیت نوع بافت استمپ از نظر شل بودن عضلات یا اکتیو بودن عضلات بستگی دارد که الزاماً رعایت مقادیر استاندارد ذکر شده مطلق نیست و اصلاح قالب پوزتیو تا حد زیادی نیاز به تجربه کاری دارد چون استمپ همه مددجویان از شرایط مساوی برخوردار نیستند پس مهارت و تجربه همراه با دانش در هر حرفه و صنعت حرف اول را میزند.